Newbie FAQ

FAST LAP PIRMOKO KATEKIZMAS Tau, brandinančiam ryžtą savo debiutui. Idant pirmoji mūsų pažintis būtų sklandi ir maloninga. 1. Fast Lap idėja, esmė ir veikimo principai Fast Lap debiutas įvyko 2008-ųjų metų lapkričio mėnesį, kaip naujas, unikalus ir itin patrauklaus formato renginys, puikiai žinomas pasaulyje, bet iki tol ne toks populiarus Lietuvoje. Fast Lap Time Attack – tai „Time Attack“ varžybų lietuviškas analogas. Tokio pobūdžio varžybų esmė – ne dalyvių lenktyniavimas tarpusavyje, o bandymas pasiekti kuo geresnį asmeninį rato įveikimo laiką. Taigi, kiti renginio dalyviai Tau ne konkurentai. Kiekvienas važiuoja, atsižvelgdamas į savo asmeninius gebėjimus ir patirtį. Fast Lap Time Attack lenktynės yra skirtos tiek mėgėjams, tiek profesionalams. O dalyvauti galima tiek su eiliniu automobiliu, skirtu kasdienėms kelionėms į darbą, tiek su išskirtinai lenktynių trasai sukurta „bomba“. Šis faktorius lemia ypatingą dalyvių įvairovę ir dovanoja žiūrovams galimybę paganyti akis po gausų ir turtingą automobilių parką kiekvieno etapo metu! Dalyvių klasifikavimas. Dalyvių automobiliai skirstomi į STREET lygą ir PRO lygą. STREET automobiliai – tai daugiau mažiau “gatviniai” automobiliai su galimais minimaliais pakeitimais. PRO automobiliai – tai sportiniai automobiliai atitinkantys aukštesnius saugumo reikalavimus. Fast Lap Time Attack dalyvių automobiliai skirstomos į klases, pagal automobilių variklių darbinį tūrį. – STREET 3000 (automobiliai iki 3000 cm3); – STREET 3000+ (automobiliai virš 3001 cm3); – PRO 1600 (automobiliai iki 1600 cm3); – PRO 2500 (automobiliai iki 2500 cm3); – PRO 2500+ (automobiliai virš 2500 cm3). STREET lygos automobiliai važiuoja trasoje su dviem stabdymo zonomis (viena standarinė, kita papildoma). PRO lygos automobiliai važiuoja standartinės konfigūracijos trasoje su viena stabdymo zona. Vieno etapo metu kiekvienai dalyvių grupei skirta: – 30 min trukmės pirmas įskaitinis važiavimas; – 20 min trukmės antras įskaitinis važiavimas; – keturių ratų trukmės SUPER LAP važiavimas STREET lygai, į kurį patenka 10 greičiausių vairuotojų; – keturių ratų trukmės SUPER LAP važiavimas PRO lygai, į kurį patenka 10 greičiausių vairuotojų; – Super Lap važiavimo metu paaiškėja etapo nugalėtojai. Registruotis ir dalyvauti vienu automobiliu gali ne daugiau dviejų žmonių. NB! Atkreipiame dėmesį, kad dalyvio grupė, kuriai jis priskirtas renginio dieną, nebūtinai sutampa su klase, kuriai jis atsotvauja. Pavyzdžiui, I grupėje gali važiuoti STREET 3000 ir STREET 3000+ klasių atstovai. Tai reiškia, kad trasoje jie važiuoja tuo pačiu metu (pagal I grupės tvarkaraštį), tačiau jų įskaitiniai rezultatai bus lyginami su kitais tos pačios klasės rezultatais. Vienoje grupėje negali važiuoti tik STREET ir PRO automobiliai, dėl skirtingų trasos konfigūracijų. Fast Lap Time Attack dalyvių skaičius vieno etapo metu ribojamas iki 80 dalyvių. 2. Fast Lap Race Tai – žiedinės lenktynės, kurios yra įtrauktos į tradicinio Fast Lap dienotvarkę. Race vyksta tiesioginė kova dėl pozicijų, dalyviai startuoja iš vietos, visi vienu kartu ir laimi tas, kuris finišą pasiekia pirmas. Race susideda iš kvalifikacijos ir dviejų įskaitinių važiavimų. Race dalyvių automobiliai skirstomos į klases, pagal automobilių variklių darbinį tūrį. R1600 – (automobiliai, kurių variklio darbinis tūris neviršija 1600 kub. cm); R2000 – (automobiliai, kurių variklio darbinis tūris neviršija 2000 kub. cm); R3000 – (automobiliai, kurių variklio darbinis tūris neviršija 3000 kub. cm); R3000+ – (automobiliai, kurių variklio darbinis tūris viršija 3001 kub. cm) Nors Race automobiliai trasoje varžosi vienu metu, taškai skaičiuojami bei apdovanojimai skiriami kiekvienai klasei atskirai. Nuo 2014 m. Race automobiliams taikomi svorio ribojimai. Jų reglamentavimą rasi lenktynių taisyklėse. Eiga: – Kvalifikacija. Paprastai ji būna po visų Fast Lap renginio dalyvių paradinių ratų. Joje pasirodo visi Race dalyviai. – Pirmas įskaitinis 8 ratų važiavimas. – Antras įskaitinis 8 ratų važiavimas. Antrame važiavime pirmi 10 dalyvių sustatomi atvirkščiai nei jie finišavo pirmąjį važiavimą. Pirmo važiavimo metu pelnyti taškai sumuojami su antro važiavimo taškais ir taip paaiškėja Race nugalėtojai. Taškų lentelę galite rasti „Fast Lap Race taisyklių“ dokumente. Race rungtyje dalyvaujantiems automobiliams yra keliami griežtesni techniniai ir saugumo reikalavimai nei dalyvaujantiems Fast Lap Time Attack. Visos taisyklės ir reikalavimai, susiję su Fast Lap Race, yra pateikti dokumente „Fast Lap Race taisyklės“, kurį rasite www.fastlap.lt puslapyje. Šį dokumentą būtina atidžiai persiskaityti ir adekvačiai įvertinti savo galimybes dalyvauti Race rungtyje prieš registraciją. 3. Kaina Startinių mokesčių dydžiai: Fast Lap Time Attack „Nemuno Žiede“ – 65 eurai; Fast Lap Race „Nemuno Žiede“ – 65 eurai; Fast Lap Time Attack + Fast Lap Race „Nemuno Žiede“ – 80 eurai. Užsienio etapų startiniai mokesčiai skelbiami papildomuose nuostatuose. Į startinį mokestį taip pat įskaičiuotas privalomas vairuotojo draudimas nuo nelaimingų atsitikimų varžybų metu. Startinis mokestis nėra grąžinamas, išskyrus atvejus kai renginys neįvyksta dėl organizatoriaus kaltės. Taip pat jo negalima perleisti kitam dalyviui. 4. Kas gali dalyvauti Teoriškai Fast Lap renginyje gali dalyvauti visi norintys asmenys, teisingai užpildę registracijos formą ir pervedę startinį mokestį ne vėliau nurodyto termino, arba iki pasiekiamas maksimalus dalyvių skaičius. Vis dėlto, organizatorius pasilieka teisę tam tikrais atvejais pats priimti sprendimą ir neleisti konkrečiam asmeniui dalyvauti etape, jei turi tam adekvačių priežasčių ir argumentų, kuriuos organizatorius pateikia asmeniui. Asmenys administracinės registracijos metu turi pateikti vairuotojo pažymėjimą arba pasą. Renginyje gali dalyvauti nepilnamečiai asmenys, neturintys teisės vairuoti, tačiau už juos visiškai atsako vienas iš tėvų/globėjų. Pastarasis asmuo privalo atvykti į renginį kartu su dalyviu, bei su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, vairuotojo pažymėjimą). Renginio dieną, administracinės komisijos metu dalyvio tėvas ar globėjas privalo prisistatyti kartu su atstovaujamu dalyviu ir pasirašyti ant dalyvio paraiškos, taip prisiimdamas visą atsakomybę už dalyvį, taip pat nepalikti renginio anksčiau nei pats dalyvis, kad, esant reikalui, galima būtų su juo susisiekti. Tam tikrai atvejais, iškilus klausimams ar neaiškumams, organizatorius gali susisiekti su nepilnamečio asmens tėvu/globėju dar prieš renginį, todėl dalyvis, organizatoriui pareikalavus, privalo suteikti tėvo/globėjo kontaktinius duomenis. 5. Automobilio techniniai reikalavimai Atsižvelgiant į Fast Lap koncepciją, renginyje galima dalyvauti su pačiais įvairiausiais, t.y. visokiais automobiliais. Tačiau „visokie“ dar toli gražu nereiškia „bet kokie“. Kad ir kokį automobilį pasirinktumėte jis turi būti TECHNIŠKAI TVARKINGAS. Sąvoka pakankamai plati ir paliekanti vietos interpretacijoms, tačiau privalote išlikti objektyvūs ir kritiški. O kad tai padaryti būtų lengviau, Jums padės: – Renginio dokumentai, kuriuose įvardijami reikalavimai automobiliams, padangoms, vairuotojų aprangai, saugos įrangai (dokumentų sąrašas pateikiamas skyrelio pabaigoje); – Renginio dieną, prieš važiavimus yra vykdoma Techninė komisija, kurios metu yra tikrinami visi dalyvių automobiliai ir tik gavus patvirtinimą, jog automobilis atitinka renginio organizatorių keliamus reikalavimus, dalyvis gali dalyvauti etape; – Kilus neaiškumams ar specifiniams klausimams, Jūs visada galite susisiekti su organizatoriumi, kuris padės išspręsti kilusius klausimus. NB! Pabrėžiame, kad reikalavimai automobiliams bei pačių vairuotojų aprangai, taikomi Fast Lap Time Attack važiavimuose ir Race rungtyje, yra SKIRTINGI. Todėl, jei automobilis techniškai tinkamas dalyvauti Fast Lap Time Attack, tai dar nereiškia, kad su juo galite dalyvauti ir Race. Visi techniniai reikalavimai yra išdėstyti trijuose dokumentuose, kuriuos privalote perskaityti ir žinoti prieš registruojantis į etapą. Juos rasite organizatoriaus puslapyje www.fastlap.lt, skiltyje „Dalyviams“. 6. Nerašytos taisyklės Fast Lap yra paremtas abipusiu supratimo ir pagarbos principu. Čia žmonės susitinka smagiai ir maloniai praleisti laiką – tiesiog for fun! Visi ginčai sprendžiami dalyvaujant visoms pusėms. Sprendimai, jei ginčo objekto nereglamentuoja dokumentai, priimami remiantis logika, sąžiningumu ir protingumu. Asmenys nesąžiningai, nepagarbiai, įžūliai ir panašiai besielgentys bus paprašomi nedalyvauti varžybose. 7. Nuo A iki Z paeiliui. Trumpai nupasakosime visą veiksmų seką, nuo Jūsų pasiryžimo dalyvauti, iki pergalingos (kad ir be diplomų) kelionės namo po renginio. Tam kad viskas vyktų kuo sklandžiau ir tiksliau. A. Registracija. Registraciją į etapą paprastai prasideda likus apie mėnesį iki renginio ir yra stabdoma likus savaitei iki jo. Informacija apie tai skelbiama įvairiuose automobilių klubų forumuose ir visada organizatoriaus forume: http://forum.overspeed.lt bei puslapiuosewww.facebook.com/fastlap ir www.fastlap.lt Pati registracija vyksta Fast Lap puslapyje: www.fastlap.lt/. Čia taip pat rasite ir visus, su etapu susijusius dokumentus bei etapo tvarkaraštį. Dokumentus BŪTINA atidžiai perskaityti dar prieš pateikiant paraišką dalyvauti, ir adekvačiai įvertinti savo pasiruošimą bei automobilio tinkamumą saugiam dalyvavimui renginyje. Jei pasiryžote dalyvauti – pildykite registracijos formą. Ją privalote užpildyti teisingai, pateikdami neišgalvotus duomenis bei naudodami lietuviškas raides (nurodant savo vardą, pavardę, adresą). Ši registracijos forma renginio dieną atstos Jūsų paraišką, kurią pasirašysite, taip patvirtindamas, kad visi duomenys yra teisingi. Taip pat nepamirškite elektroninio pašto adreso, į kurį gausite visą būtiną informaciją ir kurį naudosite registruojantis į kitus etapus. Jei jau esate dalyvavę renginyje anksčiau ir Jums nereikia pildyti visų formos laukų iš naujo, vis dėlto, nepatingėkite pažiūrėti ar niekas nepasikeitė, ar ko nors nereikia pataisyti (ypač vairavimo pažymėjimo arba paso numerio!). Užpildžius registraciją, Jūs automatiškai gausite laišką į nurodytą el.paštą, su savo „paraiškos numeriu“ bei organizatoriaus rekvizitais. Jų prireiks norint sumokėti startinį mokestį. Jis mokamas banko pavedimu į organizatoriaus sąskaitą,  „Paskirties laukelyje“ nurodant savo „paraiškos numerį“ (tai nebus Jūsų startinis numeris). Puslapyje www.fastlap.lt/dalyviams Jūs matysite į etapą užsiregistravusių asmenų sąrašą. Balta spalva reiškia, kad paraiška dar nebuvo peržiūrėta organizatorių arba joje yra netikslumų. Geltona spalva – paraiška peržiūrėta ir patvirtinta – visi pateikti duomenys teisingi ir nieko taisyti nereikia. Žalia – startinis mokestis pervestas ir asmuo oficialiai įtrauktas į dalyvių sąrašą. NB! Paraiškos pateikimas ir patvirtinimas (geltona spalva) negarantuoja dalyvavimo renginyje. Tik pervedus startinį mokestį asmuo patenka į būsimų dalyvių sąrašą. Renginyje dalyvauja PIRMIEJI 80 dalyvių, teisingai užpildę registraciją ir sumokėję startinį mokestį. Jei po registracijos kokie nors paraiškoje nurodyti duomenys pasikeitė, Jūs privalote informuoti organizatorių elektroniniu paštu, kuris savo ruožtu pataisys paraišką. Kai registracijos laikas baigiasi – automobilio, su kuriuo ketinate dalyvauti etape, keisti negalite! B. „Sekite spaudą” Užsiregistravus ir sumokėjus startinį mokestį galite ramiai ruoštis etapui. Vis dėlto, siūlome visiškai neatsiriboti nuo informacijos kanalų. Verta pasiskaityti naujienas ir diskusijas, susijusias su būsimu etapu. Žinoma, jei kas nors iš esmės pasikeistų (renginio data, vieta ar pan.), kievienas dalyvis būtų informuotas asmeniškai (el.paštu ar telefonu), tačiau ir ne tokia „svarbi“ informacija gali būti naudinga, todėl rekomenduojame domėtis, skaityti, dalinti mintimis ir idėjomis. C. Ruoškitės Labai tikimės ir prašome dalyvių kruopštaus ir sąžiningo ruošimosi etapui. Tiek techninio, tiek asmeninio. Tai nėra eilinis mokyklinis kontrolinis, į kurį galėtumėte eiti su viltim kaip nors „praslysti“. Vis dėlto, tai automobilių sportas, savyje talpinantis nemažai rizikos faktorių. Todėl tvarkingas ir atidžiai paruoštas automobilis, papildomos treniruotės trasoje prieš etapą, bandant tiek automobilio, tiek asmenines galimybes, galų gale, efektyvus poilsis varžybų išvakarėse, tikrai padėtų sumažinti nemalonių netikėtumų riziką. D. Pasikartokite Net jei prieš registruojantis skaitėte organizatorių pateiktus dokumentus ir viskas atrodė aišku, primygtinai siūlome pasiskaityti juos darsyk. Kad prisimintumėte, įsimintumėte ir nedarytumėte klaidų tiek ruošiantis, tiek pačio renginio dieną. E. Mokykitės Kadangi vairuoti jau daugiau ar mažiau mokate (mat ryžotės dalyvauti tokiame renginyje), galite išmokti kitą, dar nežinomą, o gal tiesiog po žiemos primirštą pamokėlę, t.y. vėliavų reikšmes. Supraskite, Fast Lap Time Attack ir Fast Lap Race matu, vienintelis situaciją trasoje koordinuojantis ir informaciją teikiantis šaltinis yra teisėjų rodomos vėliavos, todėl tiesiog privalu žinoti jų reikšmes. Renginio dieną „briefing‘o“ metu Jūs dar išgisite instruktažą, kur bus paminėta ši informacija, tačiau tądien emocijų ir taip nestokosite, todėl nepatingėkite, savo ir visų kitų dalyvių labui, pasimokyti vėliavų reikšmes iš anksto. Jas galite rasti šalia kitų mūsų dokumentų, puslapyje www.fastlap.lt. F. Nevėluokite Gera pradžia – pusė darbo. Todėl susiplanuokite savo rytą prieš etapą tinkamai. Nepasilikite visko paskutinei minutei, kuo daugiau darbų ir užduočių išspręskite kaip galima anksčiau, tinkamai pailsėkite. Apgalvokite, kiek truks kelionė iki renginio vietos, kiek laiko prireiks įsikurti PIT‘uose ir pan. Anksti ryte, dar prieš prasidedant važiavimams yra kelios privalomos procedūros, kurias praleisti draudžiama: Administracinė komisija, Techninė komisija, „briefing‘as“, o tai – dar vienas argumentas, kodėl vėluoti nevalia. Be to, atvykdami laiku jūs labai padedate organizatoriams ir renginiui prasidėti laiku. G. Procedūros – Administracinė komisija. Į ją ateinate turėdami vairuotojo pažymėjimą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (nepilnamečiai ateina su tėvu/globėju). Pasirašote dalyvio paraišką. Gaunate laiko matavimo daviklį, startinį numerį, kitus rėmėjų lipdukus. – Techninė komisija. Susiklijuojate gautus lipdukus (pagal turimą lipdukų klijavimo schemą ar parodomąjį automobilį), tinkamai pritvirtinate daviklį ir važiuojate į Techninę komisiją. Ten komisijos atstovai patikrina ar automobilis tvarkingas ir paruoštas pagal galiojančias nuostatas. (Lipdukai ir daviklis yra laikomi privaloma pasiruošimo dalimi, – be jų techninės komisijos nepraeisite!). Jei viskas tvarkoje, Techninės komisijos atstovai užklijuoja tai patvirtinantį lipduką ant priekinio stiklo, pasiema Jūsų paraišką sau, o Jūs galite važiuoti į savo stovėjimo vietą. – „Briefingas“ – informacinis pranešimas dalyviams. Organizatorius sukviečia visus dalyvius prie savo palapinės ar kitos nurodytos vietos ir pateikia trumpą, apibendrintą informaciją, susijusią su važiavimais, trasoje galiojančiomis taisyklėmis ir pan. Dalyvavimas yra BŪTINAS! – 2 Paradiniai ratai. Po informacinio pranešimo VISI dalyviai važiuoja du paradinius ratus. Eiliškumas, startiniai numeriai ar klasės visai nesvarbios. Dalyviai rikiuojasi iš eilės ir nedideliu tempu apvažiuoja du trasos ratus paskui Saugos Automobilį („SC“ – safety car). Tuomet grįžta į PIT zoną ir laukia savo važiavimų. Jie vykdomi pagal numatytą tvarkaraštį. Organizatorius per garso įrangą paskelbia, kokia grupė turi ruoštis važiavimui (rikiuotis), tačiau asmeniškai „negaudo“ ir nelydi kiekvieno. Dalyvis PATS turi sekti laiką ir nepražiopsoti savo važiavimo. Praleidus savo važiavimo laiką, dalyviui nesuteikiama teisė važiuoti trasoje su kita grupe. – Skelbimų lenta. Visa papildoma, su renginiu susijusi informacija yra iškabinama ant tam skirtos lentos. Labai rekomenduojame visiems dalyviams į ją „užmesti akį“. Pasitikslinti kurioje grupėje važiuojate, taip pat kokiu laiku turite važiuoti. – Apdovanojimai. Jie būna dienos pabaigoje, po visų važiavimų. Apdovanojami kiekvienos klasės, SUPER LAP bei Race laimėtojai. Įprastai apdovanojimus lydi smagi muzika, daug juoko ir plojimų bei šampano purslų. Net jei pats ir nelipsi ant nugalėtojų pakylos, nepraleisk progos pasidžiaugti kitų sėkme ir draugiškai paploti. 8. Informacijos šaltiniai Visą reikalingą, su renginiu susijusią informaciją gali rasti organizatoriaus kanaluose: www.fastlap.lt www.facebook.com/fastlap http://forum.overspeed.lt Taip pat mūsų gerų bičiulių rašinėlių lobynuose: www.automanas.lt www.gazas.lt